В області здійснено ряд заходів щодо удосконалення освітньої інтернатної системи та її модернізації. Так, для задоволення освітніх потреб дітей, які потребують державної підтримки, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, хворих дітей, яким необхідне тривале лікування та реабілітація, обдарованих дітей в області створено оптимальну мережу навчальних закладів інтернатного типу: 13 з них обласного підпорядкування (6 спеціальних, у тому числі 3 навчально-реабілітаційні центри, 3 санаторних школи-інтернати, дитячий будинок для дітей шкільного віку, ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, колегіум-інтернат з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування, загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання із спеціальними класами) та 2 загальноосвітні школи-інтернати у Кременецькому і Чортківському районах.

У 2013/2014 навчальному році в 15 інтернатних закладах області навчалися 2893 вихованці з числа дітей соціально незахищених категорій, яким вкрай необхідна державна підтримка і психолого-педагогічна допомога, що становить лише 2,7 % від загальної кількості учнівського контингенту області.

Основну частину вихованців становлять діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, - 909 осіб та хворі діти, які перебувають на диспансерному обліку, – 545 осіб.

У Кременецькій і Чортківській загальноосвітніх школах-інтернатах І-ІІІ ступенів, що знаходяться у районному підпорядкуванні, навчається у 2013/2014 навчальному році майже третина із загального числа всіх вихованців інтернатних закладів - 936 учнів, з них 315 школярів, які належать до пільгових категорій, навчаються в режимі школи-інтернату, решта дітей – прихідні, які зараховані до навчального закладу відповідно до території обслуговування.

Більшість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в області влаштовано у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, у зв’язку з чим в освітніх інтернатних закладах у цьому навчальному році їх перебувало 143, що становить 11 % від загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службах у справах дітей.

Постійно здійснюються заходи з удосконалення та оновленні змісту і форм інтернатної системи. Для задоволення права на здобуття освіти як обдарованих, звичайних здорових дітей, так і школярів, які відчувають потребу у корекційно-розвивальній, відновлювальній допомозі, у санаторних школах-інтернатах функціонують класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України у 5 інтернатних закладах здійснюється професійна підготовка за напрямками «взуттьовик з ремонту взуття», «швачка», «кравець», «кухар», «оператор комп’ютерного набору».

Згідно з запланованими заходами щодо реалізації Держаної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242, в області в минулому навчальному році припинила роботу загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що функціонувала у структурі Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Враховуючи те, що не всі діти зі встановленим статусом «дитини-сироти» чи «дитини, позбавленої батьківського піклування» можуть бути влаштовані на сімейні форми виховання, то Тернопільський обласний дитячий будинок для дітей шкільного віку продовжує функціонувати як єдиний в області навчально-виховний заклад, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для забезпечення навчання, виховання, надання корекційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку в області функціонує система спеціальної освіти: спеціальні дошкільні навчальні заклади і школи, дошкільні групи і спеціальні класи, навчально-реабілітаційні центри та школи-інтернати, а також індивідуальна та інклюзивна форми навчання. За даними лікувально-профілактичних установ в області з порушеннями розвитку обліковано 5405 дітей дошкільного віку (9% від загальної кількості дітей дошкільного віку) та 6970 дітей шкільного віку (6% від загальної кількості дітей шкільного віку). Виявлення, облік та надання рекомендацій щодо адекватної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюють обласна, районні (міська) психолого-медико-педагогічні консультації.

Обласною ПМПК системно надається науково-методична допомога педагогічним працівникам з питань навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема на скайп-зв’язку проводяться інтернет консультації. Щорічно видаються методичні посібники з питань спеціальної педагогіки та спеціальної психології «Змістові аспекти організації діяльності дошкільних груп компенсуючого типу», 2013 р., «Методичні рекомендації щодо діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в сучасних освітніх умовах», 2014 р..

Активізовано діяльність місцевих органів управління освітою щодо належної організації районних (міської) ПМПК. Цього року в області на постійно діючій основі функціонує 9 районних та 1 міська психолого-медико-педагогічних консультації. У решти районах обов’язки завідувачів ПМПК виконують районні методисти психологічної служби, з корекційної освіти, завідувачі логопедичних пунктів, районні логопеди з відповідною доплатою, штатні одиниці поки що не введені (Бережанський, Заліщицький, Козівський, Теребовлянський, Тернопільський, Шумський райони).

Упродовж 2013/2014 н.р. психолого-медико-педагогічними консультаціями усіх рівнів виявлено 3193 дитини з порушеннями психофізичного розвитку, що становить 24%, від загальної кількості дітей з психофізичними порушеннями, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я. Обласною ПМПК продіагностовано – 1317 дітей. Крім цього, проконсультовано 515 дітей без обстеження, корекційною допомогою в ОПМПК охоплено 42 дитини.

Згідно з проведеним аналізом кількісної та якісної характеристики контингенту дітей з особливостями психофізичного розвитку встановлено, що з кожним роком збільшується кількість дітей із складними вадами розвитку. Однак спеціальні класи, групи для таких дітей не створюються, зазвичай діти із такими захворюваннями залишаються вдома і навчаються за індивідуальною формою, яка не надає відповідної корекції.

На сьогодні найбільш поширеною формою навчання дітей з особливими освітніми потребами є спеціальні загальноосвітні школи та школи-інтернати, де створені найкращі умови корекційноорієнтованого наачально-виховного, лікувально-відновного, реабілітаційного процесів, що безумовно сприяє послабленню або виправленню вад розвитку учня та максимальному використанню його збережених можливостей. Для забезпечення права на освіту дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у т.ч. і дітей-інвалідів, в області функціонує 6 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема 3 навчально-реабілітаційнй центри, спеціальний навчально-виховний комплекс, 2 загальноосвітні спеціальні школи, відкрито 7 дошкільних відділень на базі спеціальних в санаторних закладів.

Крім того, у трьох інтернатних закладах функціонують спеціальні класи для дітей зі зниженим зором, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю.

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади у повному обсязі забезпечені коштами для придбання продуктів харчування, частково обладнання, інвентарю, здійснення поточних ремонтів.

Спеціальні навчальні заклади, де здобувають освіту діти-інваліди, успішно використовують наукові досягнення сучасної корекційної освіти, є навчальними лабораторіями Інституту корекційної педагогіки та психології, кафедри тифлопедагогіки Київського національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, Інституту корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. На базі зазначених навчальних закладів щорічно проводяться фахові курси для педагогічних працівників з дефектології, олігофренопедагогіки, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, логопедії. У минулому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 67 педагогічних працівників, у тому числі практичні психологи і логопеди. Активно діють навчально-методичні ресурсні центри педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, що функціонують в усіх спеціальних інтернатних закладах.

Належне фінансування інтернатних закладів упродовж останніх років з обласного бюджету та залучення коштів спеціального фонду та благодійних внесків сприяли подальшому якісному оновленню та зміцненню матеріально-технічної й навчально-методичної баз, створенню для дітей з особливими освітніми потребами рівних можливостей з іншими дітьми для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів. Так, за І півріччя 2014 року доходи по спеціальному фонду становлять 1 млн. 140,5 тис. грн.., у тому числі благодійні внески – 1 млн. 021,5 тис.грн.. Найбільша сума благодійних внесків надійшла в Бережанську обласну загальноосвітню школу-інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання -512, 9 тис. грн., Новосільський спеціальний навчально-виховний комплекс – 171,6 тис. грн.. та Збаразьку санаторну школу-інтернат – 93,6 тис. грн..

Щороку оновлюється та модернізується навчально-реабілітаційна база: тифло-комп’ютерні комплекси, логопедично-лінгафонні та комп’ютерні центри, кабінети лікувальної фізкультури, тренажерні зали та ін. У всіх спеціальних навчальних закладах функціонують комп’ютерні комплекси з використанням корекційно-розвиткових програм. Педагогічні працівники для проведення корекційно-розвиткових занять використовують методичні посібники і корекційні матеріали, придбані за благодійні і спонсорські кошти. У навчально-реабілітаційному та корекційно-розвитковому процесі спеціальними навчальними закладами використовуються 45 комп’ютерних програм.

Щоб підготувати дітей з відхиленнями у розвитку до самостійної праці, спеціальні школи-інтернати одночасно із забезпеченням загальноосвітньої підготовки здійснюють професійне та допрофесійне навчання. Так, у 5 інтернатних закладах вихованці здобувають професії «оператор комп’ютерного набору», «кравець», «швачка», «взуттєвик з ремонту взуття», «кухар».

Спеціальні навчальні заклади, навчально-реабілітаційні центри є перехідною сходинкою для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому середовищі. Завдяки вміло організованій роботі кваліфікованих спеціалістів дитина отримує відповідну корекційну допомогу, що дозволяє їй перейти на навчання за загальноосвітньою програмою або в інклюзивний клас. За таких умов цього року переведено на навчання за загальноосвітніми програмами 58 дітей.

У 2013/2014 навчальному році класи з інклюзивним навчанням в області організовано у 23 загальноосвітніх школах для 34 дитини з особливими освітніми потребами, введено 5,1 ставки асистента вчителя. Ще 101 дитина перебуває в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів. Для порівняння у минулому навчальному році в 4 інклюзивних класах навчалося 4 учні.

На індивідуальній формі навчання здобували спеціальну освіту 340 учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

У позаурочний час школярі з обмеженими розумовими можливостями спільно зі своїми здоровими однолітками відвідують гуртки та секції, клуби за інтересами, що працюють на базі шкіл, у позашкільних закладах, беруть участь у різноманітних конкурсах мистецького спрямування, фестивалях. Систематично проводяться заходи, метою яких є висвітлення потреб і можливостей дітей-інвалідів з вадами розумового розвитку та формування толерантного ставлення до них, у тому числі присвячені Міжнародному дню інвалідів. Толерантне ставлення до осіб з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю забезпечується через навчальні курси «Християнська етика», «Основи здоров’я», роботу соціально-психологічних служб закладів освіти області.

Разом з тим, у системі спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами існують проблеми, які потребують негайного вирішення. Зокрема, у минулому навчальному році обстежено у ПМПК різних рівнів і рекомендовано корекційне навчання тільки третині дітей з порушеннями психофізичного розвитку дошкільного віку та приблизно половині дітей шкільного віку. Всі інші стихійно інтегровані у загальноосвітній процес, не пройшли відповідного обстеження, їхні відхилення в розвитку ще не виявлені, або діти, батьки яких, знаючи про порушення розвитку у дитини, з різних причин та обставин хочуть, аби їхня дитина навчалася у звичайному освітньому закладі. Для стихійно інтегрованих учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, де організаційно-методичні засади навчального процесу орієнтовані на дитину, яка нормально розвивається, без урахування психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких дітей створює передумови психологічного дискомфорту і залишає їх все одно ізольованими від шкільного життя.

Не завжди є ефективною індивідуальна форма навчання дітей з особливостями розвитку. Це спричинено недостатньою кількістю педагогів, фахівців з корекційної освіти, які не володіють методикою корекційного навчання, програмовим матеріалом, відсутністю корекційного обладнання. У зв’язку з цим, впродовж навчання учень не отримує належної освітньої підготовки і врешті залишається ізольованим від суспільства.

З метою охоплення дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, навчанням відповідно до законодавства про освіту та охорону дитинства, важливо створити банк даних у кожному районі (місті) про кількість таких дітей, який має узагальнюватися та оновлюватися щорічно. При цьому необхідна тісна співпраця органів управління освітою з органами охорони здоров’я, соціального захисту для якомога раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що на сьогодні неузгоджено законодавчо.

Важлива роль у здійсненні цих заходів належить психолого-медико-педагогічним консультаціям, які сьогодні набувають більш ширших функцій і повноважень, і повинні функціонувати як інформаційно-методичні ресурсні центри з питань корекційної освіти для вчителів та вихователів спеціальних, інклюзивних класів і груп. Тому необхідно комплектувати районні (міську) ПМПК відповідними кадрами з дефектологічною освітою.

Одним із головних завдань ПМПК є раннє виявлення дітей з особливостями розвитку, надання їм корекційної допомоги та консультативної допомоги батькам з питань навчання й виховання, розвитку та пізнавальної діяльності дитини, надалі вибору програми для її навчання, ознайомлення з існуючою мережею спеціальних навчальних закладів, або формою навчання, в складанні індивідуальної програми розвитку дитини.

У впровадженні інклюзивної освіти головним негативним чинником є брак фінансування: не визначено коригуючий коефіцієнт видатків на навчання дітей у спеціальних класах та в класах з інклюзивним навчанням. Унаслідок цього постає проблема недостатнього матеріально-технічного та кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність спеціального допоміжного навчального обладнання, спеціально розроблених навчальних методик та програм інклюзивного навчання, недостатня чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами).

В області лише 20% загальноосвітніх навчальних закладів є цілковито, а 45% — частково доступними для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Тільки 30% професійно-навчальних закладів обладнані пандусами, звуковою сигналізацією та інформаційними табличками.

Окрім об'єктивних чинників, інтегрування дітей-інвалідів у суспільство ускладнює непідготовленість суспільства до їх сприйняття. Спостерігаються непоодинокі випадки, коли дітям з інвалідністю відмовляють у прийнятті до навчального закладу через упереджене ставлення до них керівників навчальних закладів. З другого боку, до дітей з особливими освітніми потребами часто виявляють надмірну турботливість, що відповідно до європейських стандартів не є рівністю умов.

ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 Н.Р.:

  • удосконалення діяльності та подальший розвиток закладів нового типу: Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та обласного колгіуму-інтернату «Знамення» з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування;
  • реорганізація санаторних шкіл-інтернатів у навчально-виховні комплекси;
  • забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах;
  • організація належного функціонування районних (міської) ПМПК, створення їх на постійно діючій основі із відповідними штатними одиницями у Бережанському, Заліщицькому, Козівському, Теребовлянському, Тернопільському і Шумськиому районах;
  • створення на базі спеціальних навчальних закладів консультпунктів з надання консультацій батькам, які виховують дітей з психофізичними порушеннями.

Facebook

Google Plus

1000 символів ліворуч